český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Separačný sprej na plasty – DEMOPLAST 780 HT – iBiotec – Tec Industries
Last update: 2023/04/06 15:57

PROTIPRIĽNAVÝ A MAZACÍ SEPARAČNÝ PRÍPRAVOK

BEZ SILIKÓNU

NA ELASTOMÉRY, TERMOPLASTY, TERMOSETY, KOMPOZITY

ŠPECIÁLNE NA PORÉZNE, ZAŤAŽENÉ MATERIÁLY, S EFEKTOM LAMINÁCIE MATERIÁLU

PROTI PRIĽNAVOSTI NA HORÚCE FORMY, ZLOŽITÉ SÚČIASTKY

MOŽNO NÁSLEDNE NATIERAŤ, ZVÁRAŤ A VYKONÁVAŤ AKÚKOĽVEK POVRCHOVÚ ÚPRAVU

 

 

 

OPIS

Separačný prípravok na plasty špeciálne určený pre horúce jednotky.
Viacúčelový prípravok určený na náročné operácie vyberania z foriem namiesto silikónov.
Umožňuje všetky následné nátery farbami, sieťotlač alebo akékoľvek iné dokončovacie práce.
Prípravok je bezfarebný, bez zápachu, mimoriadne účinný proti priľnavosti na rozhraniach.
Možno ho tiež používať ako mazivo v čistom prostredí, ale aj na lisovanie, impregnáciu, leštenie povrchov alebo ako prípravok proti priľnavosti odstrekujúceho kovu pri zváraní.
Možno použiť na všetky materiály ako oceľ, plasty, elastoméry, ale aj na drevo.
Je možné ho používať aj ako reaktivačné činidlo povrchov na vstrebanie účinkov silikónov pred náterom.
Zaručene neobsahuje fluórované uhľovodíky (CFC), T111, dichlórmetán, tetrachlóretylén a trichlóretylén.
Takisto neobsahuje benzén ani aromatické látky.

 

OBLASTI POUŽITIA

Vstrekovanie plastov, ošetrenie horúcich foriem

2D a 3D vytláčanie vyfukovaním proti priľnavosti zložitých foriem

Vyberanie polymérov, termosetov a termoplastov vrátane elastomérov, z foriem

Ošetrenie lisovacích dosiek v papierňach, pri výrobe kartónov, spracovaní dreva a abrazívnych celulózových vlákien, a pri výrobe recyklovaných výrobkov.

Klzné činidlo pre kožu na jadrách z PU peny, automobilový priemysel.

Proti priľnavosti pri penení polyuretánom.

Separácia povrchov pred priľnutím pre odliatky, hliník, ZamaK, olovo.

Vyberanie poréznych materiálov s obsahom minerálov z foriem.

Ošetrenie jadrovníkov v zlievarňach pri tlakovom liatí.

Mazanie vodiacich a vysokorýchlostných dopravníkov v potravinárskom priemysle.

Ošetrenie rezných nástrojov, tvarovacích nástrojov pre blistrové balenia.

Vysokorýchlostné nanášanie PE fóliou.

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

Vizuálny

 kvapalina

Farba Saybolt

NF M 07.003

ASTM D 156

+10

hodnotenie

Zápach

Posúdenie čuchom

Bez zápachu

Merná hmotnosť pri 20°C

ISO 12,155

794

g/l

Prevádzkové teploty

-40°C + +200°C

Povrchové napätie pri 20 °C

ISO 6297

25,8

Dyn/cm

VLASTNOSTI ÚČINNEJ ZLOŽKY

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Kinematická viskozita pri 25°C

NF EN 3104

1300

mm2/sec

Bod samovznietenia

ASTM E 659

>270

°C

Index kyslosti (la)

ISO 6618

0,0

mg/(KOH)/L

Obsah sulfátového popola

NFT 60 144

0,0

%

Obsah nečistôt viac ako 5µ

FTMS 791 3005

0

nb/ml

Kompatibilita elastomérov

Rozmerová stálosť 168 h pri 40 °C

 

FTM 791

 

menej ako 0,1

 

%

Environmentálne vlastnosti

Bioakumulácia rozdeľovací index

Oktanol/voda

 

OECD 107

 

menej ako 3

 

log kOW

Klasifikácia ohrozenia vody

WGK

trieda 1 bez ohrozenia

vody

klasifikácia

 

NÁVOD NA POUŽITIE

Nebezpečný. Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia pre používanie. Pozorne si prečítajte označenia nebezpečenstva a rizika na obale. Pozrite si kartu bezpečnostných údajov.

 

BALENIA

 

                                                     

 Sprej 650 ml

 

Vysokoúčinný separačný prípravok bez silikónu. Schválené NSF pre styk s potravinami na vytláčanie, fúkanie, pre kompozity. Klzné činidlo. Čisté mazivo. separačný prípravok, činidlo na vyberanie z foriem, proti priľnavosti, tekutý separačný prípravok, separačný prípravok styk s potravinami, separačný prípravok plast, separačný prípravok vstrekovanie vyfukovaním, separačný sprej, sprej na vyberanie z foriem, sprej proti priľnavosti, separačný sprej styk s potravinami, separačný sprej plast, separačný sprej vstrekovanie vyfukovaním, separačný prípravok bez silikónu, separačný prípravok kompozity, separačný prípravok zlievarne stratený vosk, separačný prípravok drevo. Separačný prípravok bez silikónu v tlakovej nádobe. Separačný sprej bez silikónu. Dodávatelia separačných prípravkov. Výrobcovia separačných prípravkov. Dodávatelia činidiel na vyberanie z foriem. Výrobcovia činidiel na vyberanie z foriem. Činidlo na vyberanie z foriem. Separačný prípravok vytláčanie vyfukovaním. Separačný prípravok na styk s potravinami. Separačný prípravok polyuretán. Separačný prípravok polyuretánová pena. Separačný prípravok polyester. Technické spreje. Spreje na technickú údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu

 

 

 

      „Nehorľavý hnací plyn zaručene bez fluórovaných uhľovodíkov (HFC) so skleníkovým efektom“

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

  Nádoba 20 L

 

 

Vysokoúčinný separačný prípravok bez silikónu. Schválené NSF pre styk s potravinami na vytláčanie, fúkanie, pre kompozity. Klzné činidlo. Čisté mazivo. separačný prípravok, činidlo na vyberanie z foriem, proti priľnavosti, tekutý separačný prípravok, separačný prípravok styk s potravinami, separačný prípravok plast, separačný prípravok vstrekovanie vyfukovaním, separačný sprej, sprej na vyberanie z foriem, sprej proti priľnavosti, separačný sprej styk s potravinami, separačný sprej plast, separačný sprej vstrekovanie vyfukovaním, separačný prípravok bez silikónu, separačný prípravok kompozity, separačný prípravok zlievarne stratený vosk, separačný prípravok drevo. Separačný prípravok bez silikónu v tlakovej nádobe. Separačný sprej bez silikónu. Dodávatelia separačných prípravkov. Výrobcovia separačných prípravkov. Dodávatelia činidiel na vyberanie z foriem. Výrobcovia činidiel na vyberanie z foriem. Činidlo na vyberanie z foriem. Separačný prípravok vytláčanie vyfukovaním. Separačný prípravok na styk s potravinami. Separačný prípravok polyuretán. Separačný prípravok polyuretánová pena. Separačný prípravok polyester. Technické spreje. Spreje na technickú údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt pre agropotravinársky priemysel (APP)

Je v súlade s postupom alebo metódou HACCP

Analýza rizík, Kritické body na ich zvládnutie

ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS

 

Kategória NSF: 

Mazivo H1: možno používať v oblasti výroby potravín. Použiteľné ako protikorózne činidlo, proti priľnavosti spojov na uzáveroch nádob, ako mazivo na zariadenia umiestnené v oblastiach s možným stykom s potravinami.

   

 

 

 

 

  

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE